Holter Ciśnienia

PDF
Holter ciśnieniowy - całodobowy automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego. Aparat składa się z mankietu do zakładania na ramię oraz sprzężonego z nim rejestratora.
holter ciśnienia ABPMholter ciśnienia
Szczegóły produktu

Badanie ABPM polega na założeniu pacjentowi zestawu do całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego. Zestaw składa się z rejestratora i mankietu. Rejestrator steruje pompowaniem mankietu i rejestruje wyniki pomiarów. Czas rejestracji to 24 godziny. W tym czasie urządzenie dokonuje około 70 pomiarów ciśnienia. Zazwyczaj pomiary dokonywane są co 15 minut w ciągu dnia i co pół godziny w nocy. Większość urządzeń wyposażonych jest także w przycisk umożliwiający dokonanie pomiaru ciśnienia na żądanie pacjenta, np. w momencie występowania dolegliwości. Po 24 godzinach rejestrator jest zdejmowany i podłączany do komputera, Uzyskane wyniki są analizowane przy pomocy odpowiedniego oprogramowania, a następnie oceniane przez lekarza.

Wykonanie badania ABPM należy rozważyć gdy:

stwierdza się duże różnice w zakresie wartości ciśnienia tętniczego zmierzonego w gabinecie lekarskim podczas tej samej wizyty lub różnych wizyt,

stwierdza się istotne różnice w odczycie wartości ciśnienia tętniczego mierzonego w gabinecie lekarskim i w domu,

podejrzewa się oporność na farmakologiczne leczenie nieprawidłowego ciśnienia,

podejrzewa się występowanie spadków ciśnienia tętniczego, co jest szczególnie częste u osób starszych i chorujących na cukrzycę,

podejrzewa się nadciśnienie tętnicze lub stan przedrzucawkowy u kobiety w ciąży